Hoglandet Integration

Tillsammans kan vi göra skillnad

CODVID 19

Är du sjuk?

Har du luftvägsbesvär, feber, hosta eller andra symptom på smitta eller nyligen varit utomlands, så ber vid dig att inte besöka oss av hänsyn till andra kunder, våra anställda och vårt samhälle i övrigt.

Vision

För en gynnsam integrationsprocess- skall Hoglandet Integration bidra till det svenska samhället med tillslag av den Somaliska kulturen i olika konstformer som anordnas på nationell nivå i samarbete med medlemmar och samarbetspartners. Under 2020 kommer vårt arbete med Kultursektorn att fortsätta och vi har en del kulturaftnar, event, workshops, festivaler samt konserter med både internationella Somaliska svenska artister och lokala artister inplanerade spridd över året. Dessa arrangemang är öppna för både svensksomalier och allmänheten. Dessutom kommer det att anordnas föreläsningar, seminarier och som behandlar berörda frågor inom konst och kultur och folkbildning.

En återkommande tradition för oss kommer att vara kulturseventen Somali Poetry and Culture Days som årligen kommer att behandla nya teman och deltagargäster. Som en Afro- svensk organisation anser vi att det är viktig att bidra med medvetenhetfrämjandet av den somaliska konst och kulturarvet i vårt svenska samhälle.

Övriga Verksamhetsområden på samhällsnivå:
Hoglandet Integration berörda frågor; integration, kultur, bildning och utbildning. Således skapas en plattform för den Somaliska Svenska där sociala, ekonomiska och kulturella problem iakttas.

Integration och Jämställdhet- att arbeta för ett integrerad och jämställt samhälle där man inom föreningen aktivt arbetar för jämlika förhållanden mellan könen på både individ- och samhällsnivå. Samt skapa broar mellan den Svenska och den Somaliska kulturen.

Solidaritet och Rådgivning- att med människosynen respekt och lika värde för alla människor skapa olika stöd och hjälpinsatser samt erbjuda Somalier stödsamtal/rådgivning för att leda dem till rätt instans. De olika stöd- och hjälpinsatserna kan innehålla läxhjälp, stöd vid val av studier,
kontakt med myndigheter, studiebesök för sysselsättning, etc. Människor som kan omfattas av detta är framförallt våra medlemmar men även exempelvis nyanlända flyktingar och
Ungdomar som känner sig utanför samhället.

Utbildning- att uppmuntra Somaliska och nyanlända ungdomar till att satsa på sina studier och till
Vidareutbildning på högskolor och universitet.

Folkbildning- att motarbeta narkotikakultur, kriminalitet och radikalisering bland Svensk-Somalier i Sverige, både i motverkande och förebyggande syfte.

Ta kontakt

Telefon:

+46 73267 0551

Öppettider

Måndag - Fredag
Kl 10 fm till 17 em

Lördag och söndag
Kl 10 fm till 20:00 em

Postadress

Långgatan 62,
571 36, Nässjö

e-post
his_utveckling@hotmail.com

Kontakt Oss

Ställ din fråga via mejl. Vår ambition är att svara på alla mejl inom 24 timmar på vardagar.
Obs! Tänk på att inte skriva några personliga uppgifter i meddelandet.

Postadress

Långgatan 62,
571 36, Nässjö

Lokalgrupper

- Nassjö
- Vetlanda
- Eksjö
- Jönköping