Hoglandet Integration

Tillsammans kan vi göra skillnad

CODVID 19

Är du sjuk?

Har du luftvägsbesvär, feber, hosta eller andra symptom på smitta eller nyligen varit utomlands, så ber vid dig att inte besöka oss av hänsyn till andra kunder, våra anställda och vårt samhälle i övrigt.

VÅR VERKSAMHETS-BERÄTTELSE

Hoglandet Integration är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation

Hoglandet Integration har ambitionen att fungera som en plattform för personer som vill engagera sig i frågor kopplade till de tidigare nämnda områdena. – är du intresserad av att bli aktiv finns det alltså stora möjligheter att utveckla och skapa projekt hos oss! Detta gäller huvudsakligen satsningar inom ovanstående tematiska områden, men även andra idéer och förslag är varmt välkomna.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Kultur och Integration Föreningen startade olika kulturella verksamheter som t.ex. att bjuda in kända artister, poeter och dansgrupper. Vi har jobbat med att skapa förståelse mellan den svenska kulture och den somaliska kulturen. Föreningen anordnade fest på national dagen och andra högtider. Dessa kulturella verksamheterna har gett många ungdomar möjligheter att lära
känna deras kultur och traditioner.
Hoglandet Integration bygger broar mellan människor med olika bakgrund och kulturer för att alla kunna leva och bemötas med respekt, tolerans och blir accepterade i samhället. För att stärka mångkulturell utveckling i våra medlemmar, samt att främja kulturella mångfald och integration i Sverige. Vi vill i samarbete med andra kulturella aktörer. Föreningen vill öka den positiva förståelsen hos olika etniska och kulturella grupper i samarbete med andra organisationer, kommunen, landstinget och omvärlden. Det omfattar
allas rättigheter och möjligheter att delta i föreningens projektet och aktiviteter. Föreningslivet har en stor potential och kan utvecklas till att bli en än mer betydande och aktiv part i samhällets strategier för integration
Vi arrangerar festivaler, workshops, temadagar, utställningar, konserter, författarbesök, kulturutbyte och seminarier med dans, film, teater, konst och litteratur.

Demokrati, Jämställdhet och Mänskliga Rättigheter.

Vi jobbat hårt för att upplysa våra medlemmar om hur viktigt det är att ta del av demokratin här i Sverige, och öka valdeltagandet bland somalierna i Sverige. Vi brukar bjuda politiker från olika partier som informerade och debatterade om aktuella frågor i samhället. Detta ökade valdeltagandet bland våra medlemmar och även andra som deltog i våra seminarier.
Jämställdhet är ett av de viktigaste målen för oss att nå. Vi arbetar för att patriarkala strukturer och ojämlika kulturella mönster ska synliggöras och ifrågasättas. Vi arbetar långsiktigt för att diskriminering av kvinnor och personer med funktionsnedsättning ska upphöra. Varje människa ska ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Något föreningen har lagt extra resurser på är att ge information till nya anlända Somalisk-
talande om svenska samhället, hur det fungerar, demokrati, jämställdhet och hur man kan bli delaktig i svenska samhället. Detta har vi lyckats genom att samarbeta med olika myndigheter och föreningar. Föreningen har ordnat seminarier och föreläsningar till föräldrar och deras barn om jämställdhet.

Mänskliga rättigheter har inga gränser. Alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med samma respekt. Hoglandet Integration vill främja attitydförändringar som leder till en värld där rätten att påverka sitt eget liv möjliggörs, samt skapa förutsättningar för reellt inflytande och delaktighet i samhället.
Hoglandet Integration arbetar att verka mänskliga rättigheter tillsammans med andra organisationer både i Sverige och Somaliland där vars rättigheter inskränkts och politiskt våld och utbredd kriminalitet förekommer i delar av landet. Internflyktingar och olika minoritetsgrupper är särskilt utsatta och även kvinnor och barn ofta utsatta för övergrepp i form av t ex våldtäkter och stölder. Det finns alltjämt inget nationellt rättssystem. Dödsstraff
och godtyckliga arresteringar förekommer.

Utbildning och Information
Föreningen genomförde studier och utvecklingsprogram, där man lär sig demokrati, ledarskap, konflikthantering, människliga rättigheter, föreningshistoria i Sverige, samt vilken roll förening kan spela i samhället. Dessutom anordnade vi kurser för styrelsen och för våra medlemmar. 
Föreningen genomförde studier och utvecklingsprogram, där man lär sig demokrati, ledarskap, konflikthantering, människliga rättigheter, föreningshistoria i Sverige, samt vilken roll förening kan spela i samhället. Dessutom anordnade vi kurser för styrelsen och för våra medlemmar. Vi samarbetar med studieförbundet Medborgarskolan, Forum Syd och
Konsumentverket. Vi bedriver studiecirklar för styrelsen och för medlemmarna t.ex. om hur man utökar föreningskunskap i det svenska samhället eftersom det finns många somaliska föreningar men tyvärr har de flesta inte den föreningskunskap som krävs för att kunna driva en förening.

Föreningen har besökt lokala radio och TV för att ta kontakta med sina medlemmar och sprida information om vår förening och vårt arbete både här i Sverige men också i Somaliland. Dessutom gavs informationen på somaliska om det svenska samhället och hur det funkar vilket var väldigt uppskattat från medlemmarna. Föreningen har lyckats att organisera en mötesplats och hålla kontakt med våra medlemmar via alla länkar.

Solidaritet och Rådgivning
Hoglandet Integration verkar också att skapa olika stöd och hjälpinsatser samt erbjuda Somalier stödsamtal/rådgivning för att leda dem till rätt instans. De olika stöd- och hjälpinsatserna kan innehålla läxhjälp, stöd vid val av studier, kontakt med myndigheter, studiebesök för sysselsättning, etc. Människor som kan omfattas av detta är framförallt våra medlemmar men även exempelvis nyanlända flyktingar och Ungdomar som känner sig utanför samhället.

Utvecklingssamarbete
Hoglandet Integration arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige. Vi har ett särskilt fokus på att stödja kvinnors och ungdomars rättigheter och politiska deltagande samt på att stärka samarbetsorganisationerna inte bara nationellt utan även lokalt.
Utan ett system som möjliggör politiskt deltagande för alla kan människor inte hävda sin rätt. Demokrati är en förutsättning för frihet, delaktighet och värdighet, samt för att skydda mänskliga rättigheter. 

Ta kontakt

Telefon:

+46 0762693224

Öppettider

Måndag - Fredag
Kl 10 fm till 17 em

Lördag och söndag
Kl 10 fm till 20:00 em

Postadress

Långgatan 62,
571 36, Nässjö

e-post
his_utveckling@hotmail.com

Kontakt Oss

Ställ din fråga via mejl. Vår ambition är att svara på alla mejl inom 24 timmar på vardagar.
Obs! Tänk på att inte skriva några personliga uppgifter i meddelandet.

Postadress

Långgatan 62,
571 36, Nässjö

Lokalgrupper

- Nassjö
- Vetlanda
- Eksjö
- Jönköping